Bezplatná prezentace s freelancerem č. 19341
Jazyk-angličtina 300 Kč/h • 1978
Malé Svatoňovice
do 100 km • od července 2019

Odborná zkušenost: VOŠ podnikatelská, pobyty v zahraničí, Goethe Institut. 15 let v oblasti mezinárodního obchodu, zkušenosti z logistiky, import, export, překlady obchodní dokumentace, smluv, korespondence, manuálů, katalogů. Freelancer od r. 2019.

Jazyky: němčina ++

Nasazení přímo v místě bydliště: Malé
Svatoňovice do 100 km

Bezplatná prezentace freelancera č. 19341: Prosíme vyplňte následující formulář. Do 2 hodin Vám e-mailem nebo SMS pošleme kontaktní údaje freelancera a můžete navázat přímý kontakt. Prezentace je pro Vás zdarma a je nezávazná.

Prosíme mějte na paměti, že freelancer za každý profesionální požadavek prezentace zaplatil 600,00 Kč, bez ohledu na to, zda smlouva je uzavřena, nebo ne.

• Přečtěte si prosím profil freelancera znovu podrobně, zda toto vlastně odpovídá Vašemu projektu.
• Musíte souhlasit s hodinovou sazbou (300,00 Kč/h plus cestovní náklady).
• Musíte mít určitý projekt a nebýt žádnou Agencí.
• Můžete požádat pouze jednoho freelancera na jeden projekt.

Prezentace zdarma pomocí freelancera č.19341

Objednatel

🔒 Zabezpečené připojení pomocí SSL certifikátu.

Informace o projektu

Tento úvod je bez poplatků pro klienta. Jedná se o podmínku služeb, které má klient dle platné smlouvy / dočasné nabídky k dispozici, včetně rozpočtových schválení v době podání žádosti o představení nominovaného dodavatele. Pochopte prosím, že v zájmu našeho dodavatele, nemůžeme přijímat žádosti od personálních agentur.

*: Vstup požadované