Bezplatná prezentace s freelancerem č. 18495
Informatik 450 Kč/h • 1955
Nová Ves nad Nisou
do 300 km • 1 Prezentac. od úno. 20181 ověřený hodnotitel

Odborná zkušenost: ČVUT Praha. Propojení ERP a CAD systémů, nadstavby pro CAD systémy, optimalizace řezání materiálu, výměna dat mezi různými systémy, konstrukce jednoúčelových strojů. Freelancer od r. 2018.

Jazyky: angličtina +   Jiné: Mám k dispozici řadu hotových řešení z výše uvedených oblastí To může snížit výslednou cenu.

Nasazení přímo v místě bydliště: Nová Ves nad
Nisou do 300 km

Bezplatná prezentace freelancera č. 18495: Prosíme vyplňte následující formulář. Do 2 hodin Vám e-mailem nebo SMS pošleme kontaktní údaje freelancera a můžete navázat přímý kontakt. Prezentace je pro Vás zdarma a je nezávazná.

Prosíme mějte na paměti, že freelancer za každý profesionální požadavek prezentace zaplatil 900,00 Kč, bez ohledu na to, zda smlouva je uzavřena, nebo ne.

• Přečtěte si prosím profil freelancera znovu podrobně, zda toto vlastně odpovídá Vašemu projektu.
• Musíte souhlasit s hodinovou sazbou (450,00 Kč/h plus cestovní náklady).
• Musíte mít určitý projekt a nebýt žádnou Agencí.
• Můžete požádat pouze jednoho freelancera na jeden projekt.

Prezentace zdarma pomocí freelancera č.18495

Objednatel

🔒 Zabezpečené připojení pomocí SSL certifikátu.

Informace o projektu

Tento úvod je bez poplatků pro klienta. Jedná se o podmínku služeb, které má klient dle platné smlouvy / dočasné nabídky k dispozici, včetně rozpočtových schválení v době podání žádosti o představení nominovaného dodavatele. Pochopte prosím, že v zájmu našeho dodavatele, nemůžeme přijímat žádosti od personálních agentur.

*: Vstup požadované