Bezplatná prezentace s freelancerem č. 18440
Překladatel 120 Kč/h • 1996
Praha
(bez dojíždění) • od led. 2018

Překladatel, Freelancer 18440, Praha

Odborná zkušenost: Studium na anglickém gymnáziu The English College in Prague a následné získání diplomu mezinárodní maturity International Baccalaureate. TOEFL test score 91. zkušenosti jako doučovatelka češtiny a angličtiny, zkušenosti s tvorbou a překládáním článků různých zaměření z Aj do Čj a naopak. Freelancer od r. 2016.

Další schopnosti: MS Word +++, MS Powerpoint ++, MS Excel +   Jazyky: čeština ++++, angličtina ++++, italština ++

Vysvětlení: + pro malé, ++ pro střední, +++ pro velmi dobré znalosti.


Nasazení přímo v místě bydliště: Praha (bez
dojíždění)

Bezplatná prezentace freelancera č. 18440: Prosíme vyplňte následující formulář. Do 2 hodin Vám e-mailem nebo SMS pošleme kontaktní údaje freelancera a můžete navázat přímý kontakt. Prezentace je pro Vás zdarma a je nezávazná.

Prosíme mějte na paměti, že freelancer za každý profesionální požadavek prezentace zaplatil 240,00 Kč, bez ohledu na to, zda smlouva je uzavřena, nebo ne.

• Přečtěte si prosím profil freelancera znovu podrobně, zda toto vlastně odpovídá Vašemu projektu.
• Musíte souhlasit s hodinovou sazbou (120,00 Kč/h plus cestovní náklady).
• Musíte mít určitý projekt a nebýt žádnou Agencí.
• Můžete požádat pouze jednoho freelancera na jeden projekt.

Prezentace zdarma pomocí freelancera č.18440

Objednatel

🔒 Zabezpečené připojení pomocí SSL certifikátu.

Informace o projektu

Tento úvod je bez poplatků pro klienta. Jedná se o podmínku služeb, které má klient dle platné smlouvy / dočasné nabídky k dispozici, včetně rozpočtových schválení v době podání žádosti o představení nominovaného dodavatele. Pochopte prosím, že v zájmu našeho dodavatele, nemůžeme přijímat žádosti od personálních agentur.

*: Vstup požadované