Bezplatná prezentace s freelancerem č. 16549
Informatik 400 Kč/h • 1981
Olomouc
do 30 km • 2 Prezentac. od června 2015

Odborná zkušenost: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Automatizace a řídící technika ve spotřebním průmyslu. E-shop: moduly a template pro PrestaShop, Web Joomla. Wraper pro synchronizaci článků. Programování automatizačních systému Pressure control. Vývoj HW a SW pro snímání a vyhodnocení tlaku v armaturách. Vizualizace pro bioplynovou stanici. Freelancer od 2007.

Další schopnosti: Počítačové dovednosti HW & SW +++, síťová komunikace +++   Jazyky: angličtina ++, němčina +

Vysvětlení: + pro malé, ++ pro střední, +++ pro velmi dobré znalosti.


Nasazení přímo v místě bydliště: Olomouc do 30
km

Bezplatná prezentace freelancera č. 16549: Prosíme vyplňte následující formulář. Do 2 hodin Vám e-mailem nebo SMS pošleme kontaktní údaje freelancera a můžete navázat přímý kontakt. Prezentace je pro Vás zdarma a je nezávazná.

Prosíme mějte na paměti, že freelancer za každý profesionální požadavek prezentace zaplatil 800,00 Kč, bez ohledu na to, zda smlouva je uzavřena, nebo ne.

• Přečtěte si prosím profil freelancera znovu podrobně, zda toto vlastně odpovídá Vašemu projektu.
• Musíte souhlasit s hodinovou sazbou (400,00 Kč/h plus cestovní náklady).
• Musíte mít určitý projekt a nebýt žádnou Agencí.
• Můžete požádat pouze jednoho freelancera na jeden projekt.

Prezentace zdarma pomocí freelancera č.16549

Objednatel

🔒 Zabezpečené připojení pomocí SSL certifikátu.

Informace o projektu

Tento úvod je bez poplatků pro klienta. Jedná se o podmínku služeb, které má klient dle platné smlouvy / dočasné nabídky k dispozici, včetně rozpočtových schválení v době podání žádosti o představení nominovaného dodavatele. Pochopte prosím, že v zájmu našeho dodavatele, nemůžeme přijímat žádosti od personálních agentur.

*: Vstup požadované