Bezplatná prezentace s freelancerem č. 14550
Facility manager 700 Kč/h • 1965
Chomutov
do 1000 km • od bře. 2013

Facility manager, Freelancer 14550, Chomutov

Odborná zkušenost: SPŠ stavební Brno, obor Zdravotně vodohospodářské stavby (36-54-6), VŠMIE bakalářské studium, obor Manažerská ekonomie (aplikovaná informatika, ekonomie, podnikové hospodářství, systémy jakosti), VŠFS magisterské studium, obor Řízení podniku a podnikové finance. Osvědčení, certifikáty: Provádění staveb (NKA, 1994), Certifikovaný manažer kvality (od roku 1999), Certifikovaný auditor QMS (od roku 2004), Certifikovaný manažer enviromentu (od roku 2004), Certifikovaný hodnotiten národní ceny kvality (od roku 2005). Rekvalivikace „Projektový manažer OP ŽP“. Projektant, zámečník, stavební zámečník, specialista likvidační práce, specialista kvality, vedoucí provozu, ředitel společnosti, manažer kvality, poradce a konzultant.

Další schopnosti: MS Excel ++, OO Calc ++, MS Word ++, OO Writer ++, MS Powerpoint ++, OO Impress ++, MS Project, Openproj ++, Lotus notes +, Autocad ++. Řidičský průkaz skupiny B, cca. 45 000 km/rok.   Jazyky: angličtina ++, ruština ++, němčina +   Jiné: Mohu zajistit formou externí spolupráce řízení systému řízení dle mezinárodních standardů, včetně zajištění interního auditu nebo auditů dodavatelů.

Vysvětlení: + pro malé, ++ pro střední, +++ pro velmi dobré znalosti.


Nasazení přímo v místě bydliště: Chomutov do
1000 km

Bezplatná prezentace freelancera č. 14550: Prosíme vyplňte následující formulář. Do 2 hodin Vám e-mailem nebo SMS pošleme kontaktní údaje freelancera a můžete navázat přímý kontakt. Prezentace je pro Vás zdarma a je nezávazná.

Prosíme mějte na paměti, že freelancer za každý profesionální požadavek prezentace zaplatil 1400,00 Kč, bez ohledu na to, zda smlouva je uzavřena, nebo ne.

• Přečtěte si prosím profil freelancera znovu podrobně, zda toto vlastně odpovídá Vašemu projektu.
• Musíte souhlasit s hodinovou sazbou (700,00 Kč/h plus cestovní náklady).
• Musíte mít určitý projekt a nebýt žádnou Agencí.
• Můžete požádat pouze jednoho freelancera na jeden projekt.

Prezentace zdarma pomocí freelancera č.14550

Objednatel

🔒 Zabezpečené připojení pomocí SSL certifikátu.

Informace o projektu

Tento úvod je bez poplatků pro klienta. Jedná se o podmínku služeb, které má klient dle platné smlouvy / dočasné nabídky k dispozici, včetně rozpočtových schválení v době podání žádosti o představení nominovaného dodavatele. Pochopte prosím, že v zájmu našeho dodavatele, nemůžeme přijímat žádosti od personálních agentur.

*: Vstup požadované