Bezplatná prezentace s freelancerem č. 13369
Interim manager 130 Kč/h • 1954
Letovice
do 1000 km • od lis. 2011

Odborná zkušenost: USP Brno, SHŠ Poprad, SPŠ MV ČSR, testace ekonomiky řízení, HCCAP, testace ČNB, oprávnění pro řídící a vedoucí pracovníky obchodu. 40 let praxe ve vedoucích funkcích všech druhů provozoven a zařízení včetně výroben a výrobních zavodů, včetně strojírenských. OSVČ od 1989.

Další schopnosti: účetnictví, PC Word, Excel, Ait, Internet   Jazyky: němčina +, ruština ++, polština ++, slovenština ++

Nasazení přímo v místě bydliště: Letovice do
1000 km

Bezplatná prezentace freelancera č. 13369: Prosíme vyplňte následující formulář. Do 2 hodin Vám e-mailem nebo SMS pošleme kontaktní údaje freelancera a můžete navázat přímý kontakt. Prezentace je pro Vás zdarma a je nezávazná.

Prosíme mějte na paměti, že freelancer za každý profesionální požadavek prezentace zaplatil 260,00 Kč, bez ohledu na to, zda smlouva je uzavřena, nebo ne.

• Přečtěte si prosím profil freelancera znovu podrobně, zda toto vlastně odpovídá Vašemu projektu.
• Musíte souhlasit s hodinovou sazbou (130,00 Kč/h plus cestovní náklady).
• Musíte mít určitý projekt a nebýt žádnou Agencí.
• Můžete požádat pouze jednoho freelancera na jeden projekt.

Prezentace zdarma pomocí freelancera č.13369

Objednatel

🔒 Zabezpečené připojení pomocí SSL certifikátu.

Informace o projektu

Tento úvod je bez poplatků pro klienta. Jedná se o podmínku služeb, které má klient dle platné smlouvy / dočasné nabídky k dispozici, včetně rozpočtových schválení v době podání žádosti o představení nominovaného dodavatele. Pochopte prosím, že v zájmu našeho dodavatele, nemůžeme přijímat žádosti od personálních agentur.

*: Vstup požadované