► Hledání freelancera

Hledání freelancerů zdarma

  • Hledající u nás neplatí žádné poplatky.
  • Hledající obchodují přímo s freelancery, takže zúčtování honorářů neprobíhá přes Freelance-Market.
  • Freelance-Market se financuje výhradně jednorázovým poplatkem za prezentaci, který zaplatí freelancer a ne hledající.

 ◄ Zpět