Profesionální chování freelancerů a jejich zákazníků

Díky stimulačnímu systému, vyvinutému nositelem Nobelovy ceny Richardem Seltenem, chovají se Freelanceři i hledající profesionálně a efektivně.

  • Freelanceři musí za prezentace zaplatit pevně stanovený poplatek: přehánění vlastních schopností by mělo pro freelancera za následek nižší počet uzavřených zakázek, což by vedlo k placení zbytečných poplatků za prezentace.
  • Protože hledající smí vybrat pouze jednoho freelancera, vybírají ho starostlivě. Takto se 37% všech prezentace skutečně realizuje jako projekt.
  • Freelanceři, kteří nejsou dostupní, musí svůj profil pauzovat, protože by mohlo dojít k nežádoucím představovacím poplatkům.

 ► Zpět