Hodnocení freelanceru

  • Naše hodnocení freelancerů garantuje, díky zveřejnění zpětných ohlasů hledajících zákazníků, motivované freelancery.
  • Díky hvězdičkám můžete profesionalitu freelancera vidět okamžitě.
  • Zakládá se to na pozitivních ohlasech hledajících a na zkušenostech Freelance-Marketu.
  • Při problémech pomáhá a zprostředkuje Freelance-market tým a uděluje popř. i sankce.
  • Tento systém zaručuje motivaci během celého projektu.

 ► Zpět