Bezplatná prezentace s freelancerem č. 16811
Jazyk-angličtina 300 Kč/h • 1989
Praha
(po celém světě) • od zář. 2015

Odborná zkušenost: 2003 - 2009 Všeobecné gymnázium se zaměřením na jazyky. Univerzita Palackého v Olomouci (English and Spanish philology). SORRETI, překlady a tlumočení. Učitelka jazyků a překladatelka. English International School of Prague. Freelancer od 2007.

Nasazení přímo v místě bydliště: Praha (po
celém světě)

Bezplatná prezentace freelancera č. 16811: Prosíme vyplňte následující formulář. Do 2 hodin Vám e-mailem nebo SMS pošleme kontaktní údaje freelancera a můžete navázat přímý kontakt. Prezentace je pro Vás zdarma a je nezávazná.

Prosíme mějte na paměti, že freelancer za každý profesionální požadavek prezentace zaplatil 600,00 Kč, bez ohledu na to, zda smlouva je uzavřena, nebo ne.

• Přečtěte si prosím profil freelancera znovu podrobně, zda toto vlastně odpovídá Vašemu projektu.
• Musíte souhlasit s hodinovou sazbou (300,00 Kč/h plus cestovní náklady).
• Musíte mít určitý projekt a nebýt žádnou Agencí.
• Můžete požádat pouze jednoho freelancera na jeden projekt.

Prezentace zdarma pomocí freelancera č.16811

Objednatel

🔒 Zabezpečené připojení pomocí SSL certifikátu.

Informace o projektu

Tento úvod je bez poplatků pro klienta. Jedná se o podmínku služeb, které má klient dle platné smlouvy / dočasné nabídky k dispozici, včetně rozpočtových schválení v době podání žádosti o představení nominovaného dodavatele. Pochopte prosím, že v zájmu našeho dodavatele, nemůžeme přijímat žádosti od personálních agentur.

*: Vstup požadované